top of page

Prof. Dr. Fabio Savastano

Fabio-Savastano.jpg

Neuromuscular Orthodontics Course

Date: 25.09.2022

Kohëzgjatja: Trajnim gjysëm ditor me demonstrim në pacientë!

Duration: Half Day Course with patient demonstration!

Tema: Metodë e shpejtë, e lehtë dhe e besueshme për regjistrim të kafshimit për arsye Protetikore, NTM dhe Ortodontike!

Topic: A fast, easy and reliable way for recording a bite for prosthetic, TMD and ortho needs!

Me regjistrim në trajnim përfitoni falas:

-Pjesëmarrjen në Kongres

Upon registration to this course you receive FREE:

- Congress Participation

Për më shumë informata: 

For more info: +383 49 552 775

Dr. Fabio Savastano is one of the leading experts in Neuromuscular Orthodontics. He is founder and President of ICNOG (International College of Neuromuscular Orthodontics and Gnathology) and adjunct professor and Director for the Masters on Neuromuscular Orthodontics at the Universitat Jaume I, Castellon, Spain

Dr. Savastano will hold a Lecture and a mini COURSE with demonstration on Patients "A fast, easy and reliable way for recording a bite for prosthetic, TMD and ortho needs"

We are honoured to host Dr. Savastano!

bottom of page