top of page

Dr. Filippo Cardinali

Filippo Cardinali.jpg

Endodontics Course

Date: 25.09.2022

Kohëzgjatja: Trajnim 1 ditor!

Duration: 1 Day Hands On Course

Tema: Procedurat endodontike prej A deri Z

Topic: Endodontic procedures from A to Z

Me regjistrim në trajnim përfitoni falas:

-Pjesëmarrjen në Kongres

-Instrumente Endodontike falas në vlerë 50 Euro

Upon registration to this course you receive FREE:

- Congress Participation

- Endodontic Instruments (50 Eu value)

Për më shumë informata: 

For more info: +383 49 552 775

For the first time in Kosova at the 1st International Congress "Prishtina Dental Weekend" the Gold Member of Style italiano endodontics: Dr. Filippo Cardinali.

Do not miss the opportunity for a great lecture and a Hands on Course in Prishtina.

23-25 September 2022

bottom of page